Отворено писмо до Председателя на БЛС

Отворено писмо до Председателя на БЛС
28.12.2013 г.
Уважаеми г-н Председател на БЛС,
Уважаеми колеги,
Аз съм представител на извънболничната специализирана медицинска помощ (СИМП) и имам сключен договор с НЗОК от самото й създаване.
Да припомня, че СИМП изисква два основни компонента:
1. Квалифициран медицински специалист, който освен, че е завършил медицина, е отделил и 4 г. от живота си за допълнително обучение и специализация и още доста време за следдипломни курсове и обучения, за които е направил и не малко разходи.
2. Специализирана медицинска апаратура, която в повечето случаи е скъпа и изисква доста текущи разходи за поддръжка и консумативи.
В стремежа си да поддържам тези два компонента на добро ниво след 2019 г. установявам все по осезателно, че разходите за това стават все по-големи, а приходите остават същите, даже намаляват. На всичкото отгоре и личните лекари значително ограничиха издаването на  направления за специалисти в разгара на епидемията от Covid 19 и последвалите грипни епидемии. А моите приходи са силно зависими от това. Специалистът може да преглежда само ако пациентът е снабден със заветното направление и за това да получи откъснатата с мъка от бюджета на НЗОК скромна сума. В тази връзка изпаднах в дилемата дали да намаля използваните консумативи и да спра да провеждам системно профилактика на апаратурата, както и да огранича посещението на квалификационни курсове и научни събития (които също не са безплатни), да намаля заплатата на сестрата или направо да я уволня, или да се откажа от почивка на море и планина, да намаля храненето, да намаля консумацията на отопление и електричеството, да ходя пеша и може би да си засадя на терасата малка градинка със зеленчуци за по-евтино. Студена пот ме обля и от мисълта, че няма да мога да си платя данъците и осигуровките и по този начин ще огорча някой зърнопроизводител, че не може да купи ново Ламборджини за детето по случай наближаващия бал.
И тъкмо да зацикля ми мина една спасителна мисъл: ами нали съм член на съсловна организация, на която редовно плащам членски внос. Там има едни хора, които ще помогнат. Ще предложат адекватно увеличение на цените на здравните услуги, поне да покрият галопиращата инфлация. Т. е. не да стана по-богат, но поне да не ставам по-беден. И о’радост, дочу се за нов НРД. Затърсих да установя какво ли ще бъде светлото бъдеще, но усилията ми бяха напразни. Помислих си, че моята съсловна организация нарочно крие предлаганите финансови параметри, за да не се надигнат фермерите, полицаите, шофьорите от градския транспорт и други недоволни, когато разберат за драстичното увеличение. И ето заветния ден, в който НРД 23-25 г. беше публикуван в ДВ. (нищо че то 23 г. почти беше изтекла). Отворих с разтреперено от вълнение сърце страниците и какво да видя: моята ВСД се оказва не била подвластна на инфлацията. Консумативите и апаратурата не са поскъпнали, дезинфектантите, токът, парното – също. Все пак цената на прегледите е увеличена, а като си работя със старата слушалка и апарат за кръвно налягане, не сменям постелката на кушетката, разреждам дезинфектанта 2:1, работя на тъмно и студено ще свържа двата края. И на сестрата заплатата няма да я увеличавам. Ще си чистя сам. Все пак предстои приемане на нов бюджет на НЗОК. Със стария сигурно моята съсловна организация не е могла да постигне повече.
Даже попитах БЛС и НЗОК как се определят цените на здравните дейности, по какъв икономически механизъм и кой всъщност ги определя. На сайта на БЛС има публикувана от години една методика, но се съмнявам че тя се използва. Затова попитах. От моята съсловна организация явно не бяха видели, че надлежно, всеки месец си плащам членския внос и не удостоиха с внимание и отговор моето питане. От НЗОК обаче бяха любезни и ми обясниха, че цените се предлагат от БЛС, а преговорите от страна на БЛС се водят от осемчленка. Не си спомням някъде да съм срещал в сайта на БЛС кой всъщност се грижи за моите и на колегите интереси . Тайна. А и кой съм аз, че да знам на кого да благодаря. Камо ли някой да ме пита какви са ми исканията и дали съм съгласен с извоюваното в борбата с НЗОК.
Дойде и моментът за подготовка на Анекс. Има и нов бюджет, който от осемчленката ще бъде разпределен правилно. Реших, че ето вече няма начин ВСД да не бъдат индексирани, поне с процента на инфлацията от 2019 г. Потърсих да видя някакъв проект за Анекса и - огромна изненада. На сайта на БЛС има качен такъв, 10 дни преди Събора, за обсъждане. Опитах някак да обсъдя или да коментирам – ами то няма такава възможност. Коментари и обсъждания там не са предвидени. 
От предложения проект - също голяма изненада. ВСД пак дори не са близнати от инфлация, да не говорим, че по принцип са с нищожно ниска цена. Най много ме заболя, ама физически ме заболя, като прочетох, че урологът ще ми вземе биопсия от простатата за 13,50 лв. Ами то със сигурност ще е без упойка.
От комуникациите с колеги разбирам, че и тях ги е заболяло. И ако БЛС отвори някакъв канал за връзка, ще получи доста предложения и критики.
Уважаеми ръководители на БЛС, от вас зависи какво ще предложите на НЗОК за финансиране и ако то е икономически аргументирано и отстоявано, ще бъде постигнато. В противен случай отливът на медицински кадри от доболничната помощ и в частност от СИМП ще продължи. Все повече колеги ще прекъснат договора си за ВСД а и изобщо договорите си с НЗОК. Ще дойде момент, когато пациентите ще имат направления за ВСД, но няма да има къде да я направят. Подобен случай вече се наблюдава с работната проба, вероятно и с други ВСД. При сегашните предложени цени Холтерните изследвания също ще отпаднат от договорените дейности. Споменатите биопсии-също. Всичко това поставя под сериозно съмнение прокламираните намерения за даване на приоритет на извънболничната помощ.
Като редовен член на БЛС бих желал да получа информация за следното:
Как се определят цените на дейностите в извънболничната помощ. Защо цените на дейностите, които не изискват големи текущи разходи (първичен и вторичен преглед) се увеличават, а цените на ВСД, които изискват значителни първоначални инвестиции и разходи за текуща поддръжка и консумативи, не са променени или са незначително променени от преди 2019 г.?
Защо не се повишиха цените на ВСД съответно на инфлацията по време на Covid 19 епидемията?
Защо цените, предлагани от БЛС, не взимат под внимание пазарната цена на съответните дейности, а се съобразяват единствено с предлагания от НЗОК бюджет, който се разделя на прогнозния брой изследвания за година? В този случай БЛС как защитава интереса на съсловието?
Защо в дейността първичен преглед се включват и допълнителни дейности, напр. ехография на щит. жлеза , ЕКГ и др., които несъмнено изискват скъпа специална апаратура и квалификация, на същата цена, каквато е за преглед със слушалка (цена от 25 до 350 лв) и апарат за АН (цена от 34 до 250 лв)?
Каква е цената на първичен и вторичен преглед и на ВСД в останалите страни от ЕС, на който РБ е член?
Защо БЛС се съгласява лекарското съсловие да изпълнява социални функции и какви действия е предприел и планира да предприеме БЛС относно потребителските такси?
Как и кога се избират делегатите за лекарски събор и има ли квотен принцип за ПИМП, СИМП и болнична помощ?
На последния събор колко делегати са представители на СИМП?
Горните въпроси ги задавам просто от интерес, не че ме интересува. Вече съм в пенсионна възраст. Болно ми е за следващите поколения. Болно ми е и от това, че съсловието не реагира, а години наред се съгласява мълчаливо с налаганите, меко казано, неприемливи условия. И си плаща. Плаща си и увеличения членски внос, плаща си и за безмълвието.
Болно ми е и за пациентите, които снабдени с електронното си направление, безуспешно ще обикалят да търсят лекар, който да им постави диагноза, или да си плащат за това. А рано или късно всички ставаме пациенти. 
 
Не призовавам колегите от СИМП да не провеждат ВСД с по НЗОК. Те сами ще стигнат до този извод.
 
Новини
test
25.12.2013 г.
Всички новини