БЛС върна диагностиката в 19 век

БЛС върна диагностиката в 19 век
31.12.2013 г.
БЛС ВЪРНА МЕДИЦИНАТА В 19 ВЕК.
Диагностика ще се прави със слушалка и апарат за кръвно налягане. Едва ли някой лекар-специалист ще си позволи лукса, при сега предложените и непроменени от преди 2019 г. цени на диагностичните процедури (ехографии на щитовидна жлеза, на сърце, на млечна жлеза, холтери и д.р), да закупи и да поддържа необходимата скъпа апаратура и консумативи.
Както е известно, диагностика се прави преди пациентът да е постъпил в болница и в много случаи закъснялата диагноза води до нежелан изход. И това в огромния брой случаи се прави от специалистите в извънболничната помощ.
С наскоро подписания Анекс къв НРД 2023-2025 г. много пациенти се обричат на риск от късна диагностика и ограничаване на достъпа до квалифицирана помощ по НЗОК. В същото време се улеснява достъпът до ядрено-магнитен резонанс, до който се стига поне след преглед от специалист и най-малкото ехография.
На скорошния Събор на БЛС на въпрос защо цените на ВСД не се променят вече повече от 5 г. беше отговорено, че те са стара категория, която някога “лобистки” е вкарана в договорните отношения с НЗОК и я няма никъде другаде. Лобиски или не, в момента се работи по този начин, за което не са виновни лекарите. Лобизъм наистина има и той нескрито надничаше зад силуетите на президиума. Дадоха се някакви мъгляви обяснения за “диагностични процедури”, които само малък брой “избраници” ще могат да извършват. Неизвестно кога и неизвестно кой. Така че и следващите Анекси и Договори няма да предвиждат увеличение на тези “стари категории”.
И да, диагностични процедури има и те се заплащат отделно от прегледа, включително и ЕКГ. И то добре (напр. Франция ЕхоКГ - 150 евро.).
Жалко че всичко това се случва с мълчаливото съгласие на съсловието. На Събора не се чу мнението на СИМП, с изключение на едно.
Изхода за сега е да не се сключват договори за ВСД. Другото е доплащане, но тогава ни грози глоба. Менгемето е здраво стегнато.
Длъжни сме да членуваме в единствена съсловна организация, която не защитава интересите на СИМП задължително да изпълняваме зададените от нея неизгодни договори.
Все пак има и изход. Никой не е длъжен да сключва договор с НЗОК или поне за ВСД.
Жалко за пациентите, които редвно си плащат здравните осигуравки, но ще трабва да си плащат за обикновени изследвания.  В същото време събраните от осигуравки средства се изразходват неефективно, като се разхищават за ненужни и скъпи клиничмни пътеки.
Новини
test
25.12.2013 г.
Всички новини