ЗАПИСВАНЕ

ЦЕНОРАЗПИС (с направление)

 1. Потребителска такса - 2.90 лв

                 за пенсионери - 1.00 лв

ЦЕНОРАЗПИС (без направление)
 2. Първичен преглед -                                                             50 лв
 3. Вторичен преглед -                                                              35 лв
 4. Електродиаграма -                                                               18 лв
 5. Холтер ЕКГ -                                                                          50 лв
 6. Холтер кръвно налягане -                                                   45 лв
 7. Работна проба (вело-тест) -                                                75 лв
 8. Ехокардиография с доплер -                                               65 лв
 9. Кардиологичен пакет  (преглед, ЕКГ, плюс ЕхоКГ или
     Вело-тест) -                                                                           130 лв

 ДРУГИ

 

10. Административна такса                                             20 лв (включена в цената на

                                                                                                       платените прегледи)

 

11. Издаване на "зелен талон" и други документи       10 лв за брой


 ПРИЕМНО ВРЕМЕ


 Понеделник 14:00 - 18:00
 Вторник 09:00 - 13:00
 Сряда 14:00 - 18:00
 Четвъртък 09:00 - 13:00
 Петък 09:00 - 14:00

 

Новини
test
25.12.2013 г.
Всички новини