ЗАПИСВАНЕ

ЦЕНОРАЗПИС (с направление)

 1. Потребителска такса - 2.90 лв

                 за пенсионери - 1.00 лв

ЦЕНОРАЗПИС (без направление)
 2. Първичен преглед -                                                             40 лв
 3. Вторичен преглед -                                                              25 лв
 4. Електродиаграма -                                                               15 лв
 5. Холтер ЕКГ -                                                                          40 лв
 6. Холтер кръвно налягане -                                                    35 лв
 7. Работна проба (вело-тест) -                                                60 лв
 8. Ехокардиография с доплер -                                               60 лв
 9. Кардиологичен пакет 1 (преглед, ЕКГ, ЕхоКГ) -                95 лв
 10. Кардиологичен пакет 2 (преглед, ЕКГ, Вело-тест) -        95 лв
 11. Кардиологичен пакет 3 (преглед, ЕхоКГ, Вело-тест) -    130 лв

 


 ПРИЕМНО ВРЕМЕ


 Понеделник 14:00 - 18:00
 Вторник 09:00 - 13:00
 Сряда 14:00 - 18:00
 Четвъртък 09:00 - 13:00
 Петък 09:00 - 14:00

 

Новини
Всички новини